Neurologija

Neurologija - Naš centar Vam pruža mogućnost da objedinite sve vrste neurološke dijagnostike:

  • Kompletan neuorološki pregled od starane speciajliste neurologa
  • Neruoimidžing dijagnostiku na aparatu za magnetnu rezonancu ili skeneru
  • EEG (elektroencefalografija) – pregled
  • EMNG (elektromioneurografija) – pregled

Cenovnik možete pogledati ovde