Neurologija

Neurologija - Naš centar Vam pruža mogućnost da objedinite sve vrste neurološke dijagnostike:

  • Kompletan neuorološki pregled od starane specijaliste neurologa

  • Neuroimidžing dijagnostiku na aparatu za magnetnu rezonancu ili skeneru

  • EEG (elektroencefalografija) – pregled

  • EMNG (elektromioneurografija) – pregled

Cenovnik možete pogledati ovde