Redni broj OPIS DIJAGNOSTIČKE PROCEDURE Cena u dinarima
1. Specijalistički pregled kardiologa - kardiološki pregled 2990
2. Specijalistički pregled kardiologa - EHO srca i kardiološki pregled 4990
3. Specijalistički pregled kardiologa - Kardiološki pregled (EKG), Dopler krvnih sudova vrata, EHO srca i EHO abdominalne aorte 6490
4. Specijalistički pregled kardiologa - EHO srca i dopler krvnih sudova 4990
5. Specijalistički pregled kardiologa - EHO srca, Holter EKG-a, Kolor dopler krvnih sudova 7490
6. Specijalistički pregled kardiologa - EHO srca, Holter pritiska, Kolor dopler krvnih sudova 7490
7. Specijalistički pregled kardiologa - EHO srca, Holter EKG-a, Holter pritiska, Kolor dopler krvnih sudova vrata 8490
8. EHO srca 3990
9. Dopler krvnih sudova vrata ili dopler krvnih sudova nogu 2990
10. Holter EKG-a 4199
11. Holter pritiska 2990
12. Kolor dopler krvnih sudova vrata i Kolor dopler krvnih sudova nogu 5490
     
13. MAMOGRAFIJA SA OPISOM LEKARA (akcija važi svim radnim danima, osim četvrtkom) 2950