Redni broj OPIS DIJAGNOSTIČKE PROCEDURE Cena u dinarima
1. EEG snimanje AKCIJA do 31.05.2024. 6490
     
2. Specijalistički pregled kardiologa - Kardiološki pregled (EKG), Dopler krvnih sudova vrata, EHO srca i EHO abdominalne aorte 7990
3. Specijalistički pregled kardiologa - EHO srca i dopler krvnih sudova 5490
4. EHO srca 3990
5. Dopler krvnih sudova vrata ili dopler krvnih sudova nogu 3990
6. Holter EKG-a 4199
7. Holter pritiska 4199
8. Kolor dopler krvnih sudova vrata i Kolor dopler krvnih sudova nogu 5990
     
9. Mamografija sa opisom lekara (akcija važi svim radnim danima, osim četvrtkom) 2950
10. Ultrazvučni pregledi 2000
12.  Mamografija + UZ dojki 4500
13.  Mamografija + UZ po izboru (dojke, meka tkiva vrata, štitna žlezda, abdomen ili karlica) 4500