DCH – Dijagnostički Centar Hram

Prvi privatni, a danas najveći dijagnostički centar za radiološku dijagnostiku u regionu, u toku druge decenije svog poslovanja ostaje dosledan svojim inicijalnim načelima – izuzetan stručni tim, najmodernija medicinska oprema, dostupne cene pregleda. Dijagnostički centar Hram, od svog početka 2000. godine, posluje kao visoko specijalizovana ustanova koja se bavi radiološkom dijagnostikom. Pregledi na magnetnoj rezonanci obavljaju se na najsavremenijem aparatu od 1.5 Tesla Simens-simfony, kojim se, zahvaljujući superiornom softveru i posebnom kompletu zavojnica za svaki pojedinačni deo tela, postiže izuzetna preciznost pregleda i rezolucija slike, značajno bolja u poređenju sa drugim aparatima iste jačine.

Sistematski skrining pregledi

Pulmologija i bolesti pluća

 

Tu smo za vas da zajedno vodimo računa o vašem zdravlju 'potražite pregled pulmologa u klinici Hram i dišite punim plućima.

SIMENS MAGNETNA REZONANCA

Klase A + 1.5 Tesla, jačina permanentnog magnetnog polja JEDINI MRI U SRBIJI SA NAJVIŠIM NIVOOM JAČINE PROMENLJIVOG MAGNETNOG POLJA – QUANTUM GRADIENTIMA!