Dijagnostički centar Hram, od svog početka 2000. godine, posluje kao visoko specijalizovana ustanova koja se bavi radiološkom dijagnostikom.

Pregledi na magnetnoj rezonanci obavljaju se na najsavremenijem aparatu od 1.5 Tesla Simens-simfony, kojim se, zahvaljujući superiornom softveru i posebnom kompletu zavojnica za svaki pojedinačni deo tela, postiže izuzetna preciznost pregleda i rezolucija slike, značajno bolja u poređenju sa drugim aparatima iste jačine.

Ovo je posebno važno kod prisustva malih patoloških promena u telu koje se teško uočavaju. Svi neuro radiološki pregledi (pregledi glave i kičme) kao i pregledi svih delova tela, obavljaju se brzo, bezbolno i komforno. Pregled je moguće obaviti i kod posebnih kategorija pacijenata – dece, trudnica i nekooperativnih pacijenata, pacijenata sa pejsmejkerom, ugrađenim protezama i implantima. Lekarski izveštaj sa nalazom dobija se istog dana, nakon samog pregleda.

Pregledi na skeneru (CT-kompjuterizovana tomografija) vrše se na Simensovom multislajsnom aparatu koji obezbeđuje izuzetno kratko trajanje pregleda i maksimalnu preciznost.

Ultrazvučna i kolor-dopler dijagnostika u našem centru obuhvata sve vrste ultrazvučnih pregleda i ispitivanje protoka i stanja krvnih sudova vrata i ekstremiteta.