Cena 26.160 dinara 

 • Kompletna krvna slika sa biohemijom (broj eritrocita, leukocita, trombocita, hematokrit, hemoglobin, leukocitarna formula, glukoza, trigliceridi, ukupan holesterol, HDL, LDL, enzimijetre (AST, ALT), ukupni bilirubin, urea, kreatinin, gvožđe, PSA - prostata specifični antigen kod muškaraca )

 • Pregled lekara specijaliste interniste / kardiologa sa antropometrijskim merenjima i tumačenjem laboratorijskih analiza i preporukama za ishranu.

 • Ultrazvučni pregled srca

 • Elektrokardiografija(EKG)

 • Merenje krvnog pritiska i pulsna oksimetrija

 • Internistički pregled lekara sa antropometrijskim merenjima i tumačenjem laboratorijskih analiza

 • Kolor dopler krvnih sudova vrata

 • Ultrazvučna dijagnostika štitne žlezde

 • Ultrazvučna dijagnostika abdomena (jetra sa svojim venama, žučna kesa i žučni putevi,  pankreas, slezina, oba bubrega, nadbubrežne lože, abdominalna aorta, mokraćna bešika, prisustvo tečnosti u trbušnoj duplji)

 • Ultrazvučna dijagnostika male karlice sa reproduktivnim organima

 • Ultrazvučna dijagnostika dojke kod žena

 • Ultrazvučna dijagnostika prostate kod muškaraca

 • Pregled glave i krvnih sudova mozga na aparatu za magnetnu rezonancu

 • Završno mišljenje lekara specijaliste sa predlozima za dalje lečenje ili dodatnu dijagnostiku.