Cena 26.160 dinara 

- Kompletna krvna slika sa biohemijom (broj eritrocita, leukocita, trombocita, hematokrit, hemoglobin, leukocitarna formula, glukoza, trigliceridi, ukupan holesterol, HDL, LDL, enzimijetre (AST, ALT), ukupni bilirubin, urea, kreatinin, gvožđe, PSA - prostata specifični antigen kod muškaraca )

- Pregled lekara specijaliste interniste / kardiologa sa antropometrijskim merenjima i tumačenjem laboratorijskih analiza i preporukama za ishranu.

- Ultrazvučni pregled srca

- Elektrokardiografija(EKG)

- Merenje krvnog pritiska i pulsna oksimetrija

- Internistički pregled lekara sa antropometrijskim merenjima i tumačenjem laboratorijskih analiza

- Kolor dopler krvnih sudova vrata

- Ultrazvučna dijagnostika štitne žlezde

- Ultrazvučna dijagnostika abdomena (jetra sa svojim venama, žučna kesa i žučni putevi,  pankreas, slezina, oba bubrega, nadbubrežne lože, abdominalna aorta, mokraćna bešika, prisustvo tečnosti u trbušnoj duplji)

- Ultrazvučna dijagnostika male karlice sa reproduktivnim organima

- Ultrazvučna dijagnostika dojke kod žena

- Ultrazvučna dijagnostika prostate kod muškaraca

- Pregled glave i krvnih sudova mozga na aparatu za magnetnu rezonancu

- Završno mišljenje lekara specijaliste sa predlozima za dalje lečenje ili dodatnu dijagnostiku.