Cena 25.160 dinara 

 • Kompletna krvna slika sa biohemijom (broj eritrocita, leukocita, trombocita, hematokrit, hemoglobin, leukocitarna formula, glukoza, trigliceridi, ukupan holesterol, HDL, LDL, enzimijetre (AST, ALT), ukupni bilrubin, urea, kreatinin, gvožđe, PSA - prostata specifični antigen kod muškaraca )
 • Pregled lekara specijaliste interniste / kardiologa sa antropometrijskim merenjima i tumačenjem laboratorijskih analiza i preporukama za ishranu.
 • Ultrazvučni pregled srca
 • Elektrokardiografija(EKG)
 • Merenje krvnog pritiska i pulsna oksimetrija
 • Internistički pregled lekara sa antropometrijskim merenjima i tumačenjem laboratorijskih analiza
 • Kolor dopler krvnih sudova vrata
 • Ultrazvučna dijagnostika štitne žlezde
 • Ultrazvučna dijagnostika abdomena (jetra sa svojim venama, žučna kesa i žučni putevi,  pankreas, slezina, oba bubrega, nadbubrežne lože, abdominalna aorta, mokraćna bešika, prisustvo tečnosti u trbušnoj duplji)
 • Ultrazvučna dijagnostika male karlice sa reproduktivnim organima
 • Ultrazvučna dijagnostika dojke kod žena
 • Ultrazvučna dijagnostika prostate kod muškaraca
 • Pregled glave i krvnih sudova mozga na aparatu za magnetnu rezonancu
 • Završno mišljenje lekara specijaliste sa predlozima za dalje lečenje ili dodatnu dijagnostiku.