Psihijatar

Psihijatrija je grana medicine koja se fokusira na prevenciju, dijagnozu i lečenje mentalnih, bihevioralnih i emocionalnih poremećaja. Psihijatar je lekar specijalizovan u oblasti psihijatrije koji procenjuje kako mentalne tako i fizičke aspekte psiholoških stanja i leči poremećaje ukoliko su isti prisutni.
Bolesti i poremećaje u našoj klinici leči dr Svetlana Momirović i to:
•    anksiozni poremećaji
•    panični poremećaj
•    agorafobija
•    socijalna fobija
•    jednostavna fobija
•    generalizovani anksiozni poremećaj
•    opsesivno - kompulzivni poremećaj
•    anksiozno - depresivni poremećaj
•    afektivni poremećaji
•    depresija
•    distimija
•    bipolarni poremećaj (manično - depresivni poremećaj)
•    reaktivna stanja i stanja povezana sa stresom
•    organski i simptomatski mentalni poremećaji
•    akutni psihotični poremećaji
•    psihotični poremećaj

 

Cenovnik naših pregleda pogledajte ovde.