Fizijatrija

Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije (fizijatar) se bavi dijagnostikom i lečenjem bolesti koštano-zglobnog i neuromusklularnog sistema, kao i prevencijom ovih bolesti. Prilikom dolaska kod fizijatra, nakon detaljnog razgovora o tegobama pacijenta (vreme početka tegoba, da li mogu da se tegobe povežu sa nekim događajem-padom, dizanjem tereta,  infekcijom, kako se bolest razvijala, kako je lečena do sada, kojim lekarima se pacijent javljao i koje je lekove dobijao i kakav su efekat nevedeni lekovi imali, da li je radio neke dijagnostičke procedure i koje, da li je lečen na još neki način), uzimanja lične anamneze (od kojih je bolesti do sada lečen i koje lekove stalno uzima, da li je do sada iamo neke povrede, prelome,operacije i da li postoji alergija na hranu ili lekove)  i porodične anamneze, prelazi se na klinički pregled.

U našoj klinici preglede obavlja dr Biljana Stojić.

Cenovnik pregleda pogledajte ovde.