Magnetna rezonanca - aparat za magnentu rezonanciju 1,5 tesla Siemens.

Najbolji uređaj za magnentu rezonanciju sa najnovijim softverskim rešenjima na Balkanu i optimalnim magnetnim poljem i maksimalne rezolucije za sve vrste pregleda tela.

 

Prednosti u poređenju sa drugim MR aparatima:

- pregled traje kratko, nema zračenja, niti bilo kakve štete po organizam;

- kvalitet MR snimka

- najbolji mogući (preporuka i svetske zdravstvene organizacije);

- debljina preseka je 0,4mm bez preskoka. Postoji i 3-d način snimanja;

- izvanredan prikaz mozga, endokranijuma u celini, unutrašnjeg uha, cele kičme, bubrega, nadbubrega, ekstremno efikasan u snimanju i dijagnostici povreda kostiju i zglobova, mekih tkiva, ligamenata, krvnih sudova, aorte u celini, perifernih krvnih sudova, prikaz dojki bez zračenja, ciljana biopsija dojke, prikaz prostate, ginekoloških organa kao i debelog creva, zatim primena u dijagnostici neuroloških oboljenja, planiranje zračne terapije oboljenja tela itd.

 

Cenovnik možete pogledati ovde