Magnetna rezonanca - aparat za magnentu rezonanciju „symphony“ 1,5 tesla Siemens.

Najbolji uređaj za magnentu rezonanciju sa najnovijim softverskim rešenjima na Balkanu i optimalnim magnentim poljem i maksimalne rezolucije za sve vrste pregleda tela.

Prednosti u poređenju sa drugim MR aparatima:

  • pregled traje kratko, nema zračenja, niti bilo kakve štete po organizam;
  • kvalitet MR snimka
  • najbolji mogući (preporuka i svetske zdravstvene organizacije);
  • debljina preseka je 0,4mm bez preskoka. Postoji i 3-d način snimanja;
  • izvanredan prikaz mozga, endokranijuima u celini, unutrašnjeg uha, cele kičme, bubrega, nadbubrega, ekstremno efikasan u snimanju i dijagnosticiji povreda kostiju i zglobova, mekih tkiva, ligamenata, krvnih sudova, aorte u celini, perifernih krvnih sudova, prikaz dojki bez zračenja, ciljana biopsija dojke, prikaz prostate, ginekoloških organa kao i debelog creva, zatim primena u dijagnostici neuroloških oboljenja, planiranje zračne terapije u oboljenja tela itd.

Cenovnik možete pogledati ovde