Kolor-dopler pregled

Kolor-dopler pregled omogućava da se uoče promene na krvnim sudovima (arterijama i venama) vrata i ekstremiteta.

U našem centru moguće je uraditi i eho pregled srca.

 

Cenovnik možete pogledati ovde