Mamografija

Mamografija predstavlja rendgensko snimanje dojki i veoma je zastupljena procedura prilikom preventivnih pregleda dojki kod zdravih žena i onih koje nemaju nikakve znakove bolesti ili napipane kvržice.

Skrining mamografija omogućava otkrivanje tumora u samom začetku, kao i svih promena koje se ne mogu opipati, dok se dijagnostička mamografija primenjuje za proveru raka dojke nakon pronađene abnormalnosti ili nekog drugog simptoma bolesti.

Pored pomenutog tumora, mamografski pregled dojki veoma uspešno otkriva kalcifikacije i naslage kalcijuma u dojkama pacijentkinje kao i ciste i druge nekancerogene promene. Na osnovu mamografskog rezultata lekar može sa preciznošću odrediti terapiju i dalji tok lečenja ukoliko je isti neophodan.

Ova vrsta potpuno neinvazivnog i bezbolnog pregleda se naročito primenjuje ženama iznad 40 godina starosti, dok se sve mlađe pacijentkinje pozivaju na pregled ukoliko je prisutna porodična anamneza raka dojke.

 

AKCIJSKA CENA - MAMOGRAFSKI PREGLED SA OPISOM LEKARA: 2950RSD

*Akcijska cena važi svim radnim danima, osim četvrtkom.