Elektromioneurografija je dijagnostički pregled koji pripada oblasti neurologije i važi za jednu od najadekvatnijih metoda za ispitivanje funkcije nerava i mišića. Sprovodi se nakon detaljne anamneze i kliničkog (neurološkog) pregleda kao pomoćna dijagnostička metoda u otkrivanju oštećenja nerva ili mišića i tumači se u skladu sa kliničkom slikom. Elektromiografija pruža detaljan izveštaj o stanju mišića, a elektroneurografija o stanju nerava.

Šta je EMNG pregled?

EMNG je jedna od vrsta elektrodijagnostičkih procedura prilikom koje se periferni nervi stimulišu strujom (odnosno električnim impulsom), a nakon toga se mišići ispituju plasiranjem iglene elektrode u mišić. Kao i bilo koji drugi organ ili deo našeg tela, tako i mišići i nervi  mogu oboleti, ali od pojave elektromioneurografije medicina može značajno pomoći obolelom pacijentu i pomenutom metodom otkriti vrstu oštećenja i tako ubrzati  postavljanje dijagnoze i određivanje adekvatnog lečenja.

Kada se obavlja EMNG pregled?

EMNG pregled je najbolje obaviti u toku treće nedelje od pojave simptoma i poteškoća. Iako je sve vrlo relativno od pacijenta do pacijenta, kod većine pacijenata je potrebno oko 20-ak dana da bi se pravilno registrovale promene na nervima i mišićima.

Kada se javiti neurologu i zatražiti EMNG pregled?

Na EMNG pregled se upućuju svi pacijenti kod kojih se sumnja na oštećenje nerava (ošećenje nervnih korenova, spletova i perifernih nerava-radikulopatije, pleksopatije, neuropatije i povrede nerava, kao i oboljenja mišića-miopatije). Na pregled je obavezno javiti se ukoliko osećate:

- Bol i slabost u mišiću

- Primetite atrofiranje mišića

- Gubite osećaj i primetite izmene u intezitetu prilikom dodira, osećate utrnulost, mravinjanje, zamorljivost mišića, a kliničkim pregledom postoje sniženi ili ugašeni mišićni refleksi.

EMNG je od velike važnosti za lekare, jer daje odgovore na pitanja:

- Da li postoji problem u neuromišićnom sistemu

- Ako postoji, gde se nalazi oštećenje, u mišiću ili u perifernom nervnom sistemu

- Ukoliko su promene u nervnom sistemu - da li odgovara oštećenju perifernog nerva, korena koji izlazi iz kičmene moždine ili motornog neurona

- Da li je oštećenje lokalno ili obuhvata više mišića i nerava

- Da li je proces nastao nedavno (akutan) ili postoji već duže vreme (hroničan)

- Da li postoje znaci oporavka mišića i nerava

Elektromioneurografija nije samostalni i preventivni pregled za pacijenta, već se primenjuje striktno kod bolesnika koji već imaju jasne znake neuro-mišićnih oboljenja, kao dopuna i nastavak neurološkog pregleda (kojem na zahtev lekara može prethoditi ili ga pratiti pregled magnetnom rezonancom ili multislajsnim CT skenerom).

 

Kako izgleda EMNG pregled? Trajanje EMNG pregleda?

Elektromioneurografija u trajanju od 30 do 90 minuta je relativno neprijatan pregled, koji može biti i bolan, ali apsolutno izdržljiv i sama nelagoda se može svesti na minimum ukoliko postoji dobra komunikacija i saradnja pacijenta sa lekarskim osobljem koje vrši pregled. EMNG se obavlja uz pomoć kompjuterizovanih aparata, savremenom tehnologijom odnosno površinskim i iglenim elektrodama koje mogu da se primenjuju kod pacijenata svih uzrasta.  Osoblje se trudi da sam pregled protekne što komfornije za pacijenta obezbeđivanjem prijatne temperature u prostoriji gde se obavlja pregled, razgovarajući sa pacijentom tokom pregleda i važno je znati da se ispitivanje može prekinuti u bilo kom trenutku na zahtev pacijenta.

Priprema za EMNG pregled?

Pre pregleda je potrebno izmeriti težinu i visinu, očistiti kožu i ne nanositi nikakve kreme i preparate za negu veče pre pregleda. Pacijent može neometano jesti i piti pre pregleda, kao i primenjivati terapiju. Pacijent je dužan da sa sobom na pregled ponese kompletnu lekarsku dokumentaciju koju poseduje i koja govori o istoriji bolesti i ispitivanjima izvršenim pre EMNG pregleda.

Kontraidikovani pacijenti za EMNG pregled

- Ukoliko je prisutan poremećaj koagulacije (za elektromiografiju)

- Loše regulisana antikoagulantna terapija (INR do 3 - nije kontraindikovan za EMG / INR preko 3 - proceniti rizik i korist)

- Antiagregariona teraija (aspirin, Plavix) nije kontraindikacija za EMNG

- Kod pacijenata sa ugrađenim pejsmejkerom ili kardijalnim defibrilatorom je relativna kontraindikacija za elektroneurografski preged (ne treba stimulisati direktno iznad pejsmejkera, oprez na rukama, a na nogama je mala šansa da dovede do poremećaja rada pejsmejkera). Elektromiografija nije kontraindikovana u ovim situacijama.

- Ukoliko je prisutna infekcija kože na delu koji je potrebno ispitati

- Iglene elektrode se ne primenjuju kod  pacijenata sa sniženim brojem trombocita (konsultovati se sa lekarom)

Tumačenje EMNG nalaza

Rezultati dobijeni EMNG analizom sačinjavaju nalaz koji neurologu govori o preciznom mestu, rasprostranjenosti i nivou oštećenja ispitanih nerava i mišića. Spektar dijagnoza koje mogu proisteći iz EMNG pregleda je velik, a neke od njih su kompresivne neuropatije (sindrom karpalnog tunela, sindrom Guyonovog kanala, sindrom kubitalnog tunela i slično), radikulopatije, polineuropatije. Na osnovu nalaza Vaš lekar će preduzeti naredne pravilne korake u daljem lečenju i prema Vašem stanju odlučiti da li su potrebne eventualne dodatne analize.

Za dodatna pitanja u vezi pregleda, za objašnjenje vašeg individualnog stanja i zakazivanje pregleda kontaktirajte DIJAGNOSTIČKI CENTAR HRAM