Edukacija i obuka za lekare specijaliste i specijalizante radiologije

Edukacija i obuka za lekare specijaliste i specijalizante radiologije. Dijagnostički centar Hram nosilac je brojnih akreditovanih programa za obuku i trening lekara iz oblasti radiologije u okviru kontinuirane medicinske edukacije.

Praktična obuka iz oblasti MRI neurodijagnostike odvija se svake godine početkom leta,a iz oblasti MRI body-dijagnostike svake godine početkom jeseni. Praktična obuka za lekare specijaliste i specijalizante radiologije organizuje se dva puta godišnje.

Škola primene ultrazvuka u kliničkoj medicini za lekare opšte medicine i specijalizante radiologije organizuje se četiri puta godišnje.