ORL pregledi

Otorinolaringologija, ili skraćeno ORL, je medicinska specijalnost koja se fokusira na uši, nos i grlo.

Otorinolaringolog vrši preglede, često koristeći specijalizovanu opremu, za dijagnozu poremećaja i bolesti u regiji glave i vrata. U zavisnosti od vaših simptoma, takođe mogu da urade sveobuhvatno testiranje sluha, ravnoteže ili alergije u svojoj ordinaciji.

Oni su i lekari i hirurzi, tako da mogu da pruže lečenje prepisivanjem lekova ili izvođenjem procedure ili operacije.

Otorinolaringologija je raznolika hirurška oblast koja obuhvata elektivnu ambulantnu hirurgiju kao i složenu onkološku i rekonstruktivnu hirurgiju.

 

Cenovnik pregleda pogledajte ovde.