Multislajsni skener (CT) - Osnovne karakteristike i prednosti multislajsnog skenera (ct aparata) u poređenju sa klasičnim ct aparatima i pregledima:

- preseci su samo 0,5mm debljine u sve tri ravni, bez razmaka od preseka do preseka tako da je praktično nemoguće na snimcima preskočiti bilo kakvu leziju. Svaka ravan tj. željeni presek se snima direktno.

- snimanje veoma kratko traje, doza zračenja je izuzetno mala (pogodan je i za snimanje beba i dece), izvanredan prikaz pluća, pankreasa, nadbubrega, kalcifikata u telu, izuzetan je kvalitet slike u snimanju koštanih struktura, otvor CT aparata omogućava snimanje i gojaznih osoba.

- mogu se snimati i pacijenti sa pejsmejkerom, ugrađenim valvulama u srcu, sa ugrađenim protezama, insulinskim pumpama i drugim ugrađenim materijalima (protezama) bez štete po pacijente i sa minimumom smetnji na kvalitet slike.

- naši dijagnostički centri su uvezani u teleradiologija mrežni sistem, tako da se u svim centrima istovremeno vide CT snimci. Nakon pregleda i postavljanja dijagnoze, predlaže se preporuka angažovanja najkvalifikovanijeg eksperta za dalje procedure lečenja.

- Multislajsni skener cena covid akcija 7.400 rsd je naročito pogodan za snimanje plućadijagnotikovanje upale pluća izazvane aktuelnim virusom, kao i za veoma važan kontrolni pregled pluća nakon preležane bolesti. 

 

Cenovnik možete pogledati ovde