Neurologija

Neurologija - Naš centar Vam pruža mogućnost da objedinite sve vrste neurološke dijagnostike: Kompletan neuorološki pregled od starane specijaliste neurologa Neuroimidžing dijagnostiku