Dr Snežana Jovanović

Dr Snežana Jovanović je iskusan specijalista radiologije iz Beograda. Svoja znanja je sticala na Univerzitetu u Beogradu i danas se bavi dijagnostikom različitih oboljenja na multislajsnom skeneru i magnetnoj rezonanci.  Kontinuirano se usavršava posećujući domaće i međunarodne kongrese iz oblasti medicine.
Obrazovanje Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, završen 2013. godine.
Specijalistički ispit položen 2020. godine
Specijalizacija Specijalista u oblasti radiologija
Oblasti medicine Radiologija
Radno iskustvo Ordinacija Opšte medicine ,,Dr Miodrag Stević" (2013-2015)
Audiovox Beograd (2015-2020)
Dijagnostički centar Eurodijagnostika (2020 - )
Reference Lekarska Komora Srbije
Srpsko lekarsko društvo
Ustanove u kojima radi Dijagnostički centar Eurodijagnostika
Grad Beograd
Jezici engleski