Elektroencefalografija - EEG snimanje

EEG - kakav je to pregled ?

 

EEG snimanje daje informacije o funkcionisanju mozga registrovanjem njegove električne  aktivnosti preko digitalnog EEG aparata. Pre početka snimanja prislanjaju se elektrode na površinu glave pacijenta preko specijalne elektro kape.

 

Kada je potrebno obaviti EEG snimanje?

Predlog za EEG snimanje daje izabrani lekar, lekar specijalista neurolog/psihijatar, neurohirurg, kada postoji sumnja na nepravilnost u funkcionisanju mozga, za koju se procenju da se ne može dobiti drugom vrstom ispitivanja.

 Uobičajene indikacije za primenu EEG snimanja:

 • Eepilepsije
 • Diferenciranje epileptičnih od neepileptičnih napada
 • Gubici svesti druge etiologije
 • Glavobolje
 • Stanja posle povrede glave/mozga
 • Stanja nakon neurohiorurških intervencija
 • Stanja u okviru cerebrovaskularnih bolesti
 • Stanja u okviru nekih psihijatrijskih bolesti
 • Demencije
 • Konfuzna stanja
 • Prema proceni lekara i kod drugih neuroloških i psihijatrijskih oboljenja

 

Priprema pacijenta za EEG snimanje

Predhodna  priprema: pacijent je naspavan, uzeo je lagan obrok, kosa čista za snimanje (ne koristiti preparate koji maste kosu - balzam ili gel), takođe, pacijent ne prekida uzimanje svoje redovne terapije.

Nakon pregleda, pacijent može da obavlja svoje uobičajene aktivnosti.

U nekim slučajevima, u cilju potpunijeg dijagnostičkog sagledavanja, potrebno je obaviti EEG posle deprivacije spavanja: prehodna pripema je identična OSIM,  što pacijent   na snimanje dolazi posle delimično ili potpuno neprospavane noći,

 

Kako se obavlja EEG snimanje ?

Snimanje obavlja medicinska sestra sa sertifikatom za oblast primene EEG-a iz referentne ustanove. Ona postavlja specijalnu kapu uz korišćenje odgovarajućeg gela, zatim pacijent zauzme udoban ležeći počinje počinje snimanje. Tokom snimanja pacijent ima zatvorene  oči, i izvršava povremene naloge medicinske sestre.  Snimanja traje oko 30 minuta (ili oko 40-45 minuta kada se radi EEG posle deprivacije spavanja);

 

Da li postoje rizici tokm snimanja?

Postupak snimanja je jednostavan, bezbolan, neškodlji, bez rizika od bilo kojih posledica za organizam.

 

Koje informacije dobijamo EEG snimanjem ?

Opis i tumačenje  EEG snimka daje lekar specijalista neuropsihijatar sa sertifikatom iz oblasti elektroencefalografije i licencom iz kontinuirane medicinske edukacije u oblasti epileptologije.

Interpretacija snimaka u velikoj meri omogućava lekarima da postave adekvatnu djagnozu, predlože eventualne dopunske preglede  i prate  tok lečenja.

Pored EEG snimanja i opisa EEG nalaza, u kabinetu za EEG obavlja se dijagnostika, lečenje i praćenje pacijenata sa epilepsijom, glavoboljama, organskim psihosindromima, procena telesnog i psihijatrijskog komorbiditeta epilepsije.

Dijagnpostika i lečenje odvija se prema preporukama Medjunarodne lige za borbu protiv epilesije (ILAE) i Medjunarodnog udruženja za glavobolje (IHS 2013.), domaćim vodičima dobre kliničke prakse, neizostavno uz poštovanje osnovnih principa medicinske etike.

 

Cenovnik pregleda pogledajte ovde.