Audiometrija

Šta je audiometrija?

Audiometrijska evaluacija je bezbolan, neinvazivan test sluha koji meri sposobnost osobe da čuje različite zvukove, visinu tona ili frekvencije. Pacijenti koji imaju tumor u ili oko uha mogu se podvrgnuti audiometrijskom testiranju da bi se utvrdilo da li je došlo do gubitka sluha ili da bi se pratio njihov sluh pre i posle operacije. Takođe se koristi za procenu da li slušni aparati ili operacija mogu poboljšati nečiji sluh.

Svakako ovaj test se primenjuje i prilikom rutinskog pregleda i redovne kontrole sluha.

 

Zašto se obavlja audiometrija?

Brojni su razlozi zbog kojih može doći do oštećenja sluha. Do istog jednostavno dolazi vremenom, starenjem, životom u kom se često svi zadesimo u bučnom okruženju. Lica koja obavljaju dugogodišnji posao u industriji, među glasnim mašinama ili u muzičkoj industriji često lako mogu imati poteškoće sa sluhom koje slabi ili nekad bude gotovo potpuno oštećeno.

Zahvaljujući audiometriji lekar može utvrditi stepen oštećenja sluha i na osnovu toga postaviti pravilnu terapiju za normalan život pacijenta nadalje.

 

Kada se obavlja audiometrija?

Dakle, kako je napomenuto audiometrija je adekvatna za utvrđivanje stepena smanjenja ili gubitka sluha. Ovo je normalan i učestali ORL test naročito za pacijente iznad 65 godina starosti među kojima većina živi sa smanjenim slušnim pragom. Do smanjenja sluha ne dolazi samo zbog godina, već i usled pojave brojnih bolesti, a među najčešćim razlozima mogu se izdvojiti:

- teške infekcije uha

- povrede uha, uključujući puknuće bubnih opni

- tumori ili druge izrasline

- produženo izlaganje glasnim zvukovima

- lekovi kao što su lekovi za hemoterapiju, Viagra i određeni antibiotici

- bolesti kao što je meningitis

- nakupljanje ušnog voska ili

- nasledna stanja.

 

Priprema za audiometrijsko testiranje

Ne postoje posebni koraci koje pacijent treba da izvrši pre dolaska na audiometrijsko testiranje. Po dolasku kod ORL specijaliste potrebno je da pacijent otvoreno razgovara o svojim poteškoćama, uputi lekara u životne navike, porodičnu anamnezu, eventualne operacije i da sa sobom ponese sve rezultate prethodno obavljenih analiza kako bi lekar imao uvid u istoriju problema i bolesti.

 

Kako se obavlja audiometrijsko testiranje?

Audiometrijski testovi se sprovode u tihoj i zvučno izolovanoj prostoriji. Slušalice će vam biti postavljene na glavu i od vas će se tražiti da mirno sedite i ne pričate. Slušalice su povezane sa mašinom koja će isporučiti tonove i različite zvukove govora vašim ušima, pojedinačno u svako uho ponaosob.

Audiometrija čistog tona: Ovaj test vam može biti poznat ukoliko ste već ranije imali standardni skrining sluha. Tokom ovog testa sedećete u tihoj sobi sa slušalicama. Obučeno lice koje sprovodi test puštaće niz zvukova različite visine i jačine i zatražiti od vas da pritisnete taster kada čuje izvesni zvuk.

Audiometrija govora: Ovo testiranje je veoma slično testiranju čistog tona po tome što sedite u tihoj sobi sa slušalicama, ali će vam biti puštane reči koje se reprodukuju na različitim jačinama, a od vas će biti traženo da ponavljate svaku reč koju čujete. ‌‌

Impedansna audiometrija: Tokom ovog testiranja lekar vam ubacuje sondu u uho, a ista ima za cilj da gura vazduh na bubnu opnu, tokom čega se stvara zvuk. Lekar na ovaj način meri kako se i koliko vaša bubna opna pomera kao odgovor na stimulans. ‌

 

Rizici audiometrijskog testiranja

Audiometrija ne izaziva ni najmanje rizike po ljudsko telo i ne može ostaviti ni trenutna ni trajna oštećenja, te je kao takva pogodna za sve tipove pacijenata svih uzrasta. Pre pregleda, a isto tako i nakon pregleda pacijent može neometano da obavlja sve svoje zadatke i aktivnosti u toku dana.

 

Prednosti audiometrijskog pregleda

- Zahvaljujući audiometriji moguće je pravovremeno otkriti slušne probleme i samim tim pristupiti pravilnoj terapiji i lečenju.

- Ovo je potpuno neinvazivan i bezbolan test.

- Za obavljanje audiometrijskog testa nisu potrebne nikakve hirurške intervencije.

 

Cenovnik pregleda pogledajte ovde.