Ortopedski pregled kolena

Šta je ortopedski pregled kolena?

Pojava visoko efikasnih aparata za snimanje, kao što su kompjuterizovana tomografija (CT) i magnetna rezonanca (MR), u kliničkoj praksi u ortopediji i traumatologiji nadjačala je klasičan pristup kliničke evaluacije u postavljanju adekvatne dijagnoze kod pacijenata. Međutim, klinička procena kolena je i dalje osnovno i polazno sredstvo za pravilno postavljanje dijagnoze i lečenja.

Zato, ne treba zaboraviti efikasnost i pristupačnost ispravnog kliničkog pregleda koji obavlja specijalizovani ortoped. Pregled je grupisan prema tri najčešća aspekta povrede kolena:

1. patelo-femoralni zglob/ekstenzorski mehanizam

2. zglobne (meniskalne i hondralne) lezije

3. nestabilnost kolena.

Koleno, kao najveći zglob u telu, se sastoji od kostiju, meniskusa, ligamenata, tetiva i mišića. Zglob kolena trpi pritiske pri hodanju, trčanju, skakanju i kretanju uopšte, stoga nije iznenađujuće da mnogi ljudi pate od bola u kolenu u nekom trenutku tokom života.

 

Zašto je potrebno obaviti ortopedski pregled kolena?

Povrede i simptomi koji ukazuju na to da je potrebno zatražiti stručnu medicinsku pomoć su:

- Trenutni bol i otok sa blokadom (otežanim savijanjem ili opružanjem) kolena

- Bol, ograničena pokretljivst i otok koji traje duži vremenski period

- Lokalno crvenilo kože praćeno otokom

- Bol koji se može osetiti pri određenim aktivnostima (npr. korišćenje stepenica ili trčanje)

- Osećaj nestabilnosti u kolenu, popuštanje, pucanje ili škripanje u kolenu

 

Kada je potrebno obaviti hitan ortopedski pregled kolena?

Medicinsku pomoć treba odmah potražiti ako, nakon povrede:

- Postoji trenutni otok kolena praćen jakim bolom

- Kosti oko kolena izgledaju deformisano

- Postoji nemogućnost oslanjanja na nogu ili nošenja tereta

- Stopalo i skočni zglob se hlade i ne može se osetiti puls

- Postoji gubitak osećaja ispod mesta povrede

Pomoć ortopeda treba potražiti ako se bol u kolenu ne povuče normalnim tretmanom kućne nege.

 

Česte povrede i oboljenja kolena

Povrede kolena veoma su česte i obuhvataju oštećenja ligamenata u vidu parcijalnih ili kompletnih ruptura, oštećenja meniskusa u vidu različitih rascepa, kao i ičšačenja čašice (patele). Nešto ređe se sreću koštane povrede povrede u vidu preloma gornjeg okrajka butne kosti (femura) i gornjeg okrajka golenjače (tibije), kao i čašice.

Kod sportista, povrede kolena se obično javljaju prilikom skoka, brzog zaustavljanja ili direktnog udara. Zbog toga često nastaju kod sportista koji se bave fudbalom, košarkom, odbojkom i skijanjem. U slučaju teške povrede, većina ljudi ne može nastaviti sa aktivnostima, a koleno uglavnom otekne u roku od nekoliko sati.

Uobičajena oboljenja kolena ogledaju se u degenrativnoj patologiji (artrozi) koja se najviše odražava na hrskavici, ali zahvata i sve druge strukture (meniskuse, ligamente, zglobnu kapsulu).

 

Priprema za ortopedski pregled kolena

Ortopedski pregled kolena ne zahteva nikakve posebne pripreme od pacijenta. Pregled ne zahteva redukciju ishrane niti redovne terapije, o čemu će vas vaš ortoped detaljno obavestiti i uputiti.

 

Kako izgleda ortopedski pregled kolena?

Nakon razgovora sa pacijentom o simptomima, početku i toku bolesti i uvida u medicinsku dokumentaciju, ortoped vrši fizički i klinički pregled kolena tokom kog utvrđuje pokretljivost, prisustvo bola, snagu i tonus mišića. Sprovodi specifične testove kako bi stekao uvid u stanje ligamenata i meniskusa. Ukoliko je potrebno, kliničko iskustvo i detaljan fizikalni pregled ortopeda mogu upotpuniti i druge dijagnostičke metode, kao što su MR i CT snimanje kolena, kao i rendgen kolena.

 

Rizici ortopedskog pregleda kolena

Dosadašnja praksa je pokazala da ne postoje utvrđeni rizici od ortopedskog pregleda kolena.

 

Prednosti ortopedskog pregleda kolena

- Ortoped će fizičkim i kliničkim pregledom postaviti adekvatnu dijagnozu.

- Ortopedi se fokusiraju na nehirurške tretmane pre nego što preporuče operaciju.

- Nakon pregleda ortopeda pacijent može veoma brzo pristupiti lečenju i praktikovanju određene terapije.

 

Cenovnik pregleda pogledajte ovde.