Dr Milena Radičević

Milena Radičević je doktor koji je nakon završenog Medicinskog fakulteta pronašla interesovanje, ljubav i želju za napredovanjem u sferi radiologije koju je zatim i specijalizirala. Veoma predano pomaže pacijentima kojima je neophodan MR, CT i RTG pregled, kao i onima koji su upućeni u na ultrazvučnu dijagnostiku, naročito abdominalnog dela ili štitne žlezde.
Obrazovanje Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, završen 2012. godine
Specijalizacija Specijalističke studije u oblasti radiologija Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, april 2021. godine
Oblasti medicine Radiologija
Radno iskustvo Pripravnički staž u domu zdravlja "Dr Simo Milošević" u Beogradu
Dom zdravlja "Clinicanova"
Dijagnostički centar Eurodijagnostika
Reference Lekarska Komora Srbije
Srpsko lekarsko društvo
Ustanove u kojima radi Dijagnostički centar Eurodijagnostika
Grad Beograd
Jezici engleski