Magnetna rezonanca dojke

Magnetna rezonanca dojke je jedan od krucijalnih pregleda u sferi radiologije i izuzetno je koristan kao dopunski pregled prilikom detaljnijih ispitivanja primećenih promena na dojci nakon ultrazvučnog pregleda ili mamografije. MR dojke zauzima veliki značaj i prilikom planiranja hirurških intervencija, obzirom da pruža informacije da li je u dojci prisutno više tumorskih promena i da li se promene nalaze na različitim delovima dojke.

Magnetna rezonanca dojke - trajanje

MR pregled dojke u proseku traje od 15 do 30 minuta. Prilikom pregleda pacijentkinja leži mirno u uskoj cevi/tubi MR aparata i iz tog razloga je važno napomenuti medicinskom osoblju ukoliko osoba na pregledu ima problem klaustrofobije i poteškoće prilikom boravka u zatvorenom prostoru.

Magnetna rezonanca dojke - šta otkriva

MR dojke je pregled koji se primenjuje po obavljenoj mamografiji ili ultrazvuku. MR ispitivanjima koji slede prikazuje se detaljnija struktura primećene promene, utvrđuje se površina obuhvaćenog tkiva, da li se promena nalazi na jednoj ili obe dojke, da li je promena zahvatila regiju i izvan dojke (kao što je pazušna jama).
Indikacije za magnetnu rezonancu dojke su:
- Skrining/praćenje žena sa povećanim rizikom od oboljevanja od raka dojke
- U okviru predoperativnih priprema za otklanjanje novootkrivenog karcinoma dojke
- Praćenje efekata hemoterapije žena sa implantatima u dojkama
- Prilikom potrage za karcinomom dojke kod pacijentkinja sa metastazama
- Suspektni lokalni recidiv (kada se sumnja na povratak karcinoma)
- Rešavanje nedoumica

Magnetna rezonanca dojke - priprema

Posebna priprema žene za pregled dojke magnetnom rezonancom nije potrebna. Pacijentkinja kojoj se vrši pregled dojke magnetnom rezonancom može da jede i pije pre i nakon pregleda bez ikakvih promena u odnosu na uobičajenu rutinu. Od pacijentkinje se očekuje da prikupi što više informacija o pregledu i postavi pitanja svom lekaru kako bi dobila odgovore na sva nerazjašnjena pitanja, te kako bi se između pacijenta i lekara razvila što bolja komunikacija i razumevanje procedure. Pregled se obavlja bez garderobe i nakita na gornjem delu tela, te će vas medicinsko osoblje zamoliti da iste otklonite pre pokretanja aparata.

Magnetna rezonanca dojke - primena kontrasta

MR pregled dojke se može izvršiti sa ili bez primene kontrasta. MR aparat može u većini slučajeva jasno izdiferencirati abnormalnosti u dojkama, ali prilikom dijagnostikovanja ili otklanjanja sumnje na tumor dojke porebna je intravenska aplikacija kontrasta. Upotreba gadolinijumskog kontrasta je potpuno bezbolna po ženu kojoj se obavlja pregled i ne ostavlja trajne posledice po organizam. Žene koje imaju predispozicije na alergijske reakcije ili su do sada imale neke od oblika alergija na pojedine lekove, potrebno je da iste prijave lekaru i tehničaru koji obavljanju pregled.

Kontraindikacije za MR pregled dojke

U nekim slučajevima nije preporučljivo da se pacijentkinja podvrgne magnetnoj rezonanci dojke. Postupak se i u slučaju kontraindikacija može obaviti, samo je važno da pacijentkinja koja ima neku od dole navedenih kontraindikacija obavesti svog lekara, koji će proceniti rizike i prednosti i pacijentkinji pružiti savet kako dalje pravilno da postupa.
Kontraindikacije su sledeće:
- Prisustvo tetovaža ili trajne šminke
- Ekspanderi (kao npr. za rekonstrukciju dojke)
- Stentovi, metalni šrafovi i pločice za osteosintezu (MR snimanje je moguće izvesti 6 nedelja nakon ugradnje)
- Loša bubrežna funkcija (u tom slučaju potrebno je konsultovati lekara da li je primena kontrasta adekvatna)
- Trudnoća (konsultovati lekara kako bi se razmotrilo individualno stanje pacijenta)
- Elektronski uređaji kao što su pejsmejkeri, kardiodefibrilatori i neurostimulatori

Evropski kodeks protiv raka dojke ženama preporučuje sledeće:

- Izbegavanje pušenja u prisustvu drugih i potpuni prestanak konzumiranja cigareta.

- Konzumiranje alkohola u veoma malim količinama.

- Izbegavanje izlaganja suncu, a prilikom sunčanja kožu celog tela je potrebno zaštititi kremom sa zaštitnim faktorom, posebno u predelu dojki i bradavica.

- Voditi računa o unosu zdravih namirnica.

- Unos masne hrane svesti na minimum kako bi se izbegla pojava gojaznosti.

- Odmah zatražite pomoć lekara ukoliko napipate kvržicu, primetite promenu na nekom mladežu ili se pojavi neuobičajeno krvarenje.

- Redovno kontrolisati bris grlića maternice.

- Takođe, tim klinike DC Hram želi još jednom da istakne - upoznajte svoje dojke: svaki mesec je potrebno obavljajti samopregled dojki, jednom godišnje izvršiti ultrazvučni pregled, kao i mamografski pregled u redovnim vremenskim razmacima ukoliko ste u životnoj dobi iznad 50 godina starosti.