Dr Biljana Stojić

Dr Biljana Stojić, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije se bavi dijagnostikom i lečenjem degenerativnog (zglobnog i vanzglobnog reumatizma), osteoporoze i zapaljenskog reumatizma (reumatoidni artritis, ankilozirajući spondilitis i psorijazni artritis). Kao autor ili koautor više radova iz oblasti reumatologije i fizikalne medicine i rehabilitacije učestovavala je na domaćim i inostranim kongresima reumatologa i fizijatra.
Obrazovanje Diplomirala 1993. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu sa prosečnom ocenom 9,39.
Specijalizacija i dodatno obrazovanje Specijalizaciju iz Fizikalne medicine i rehabilitacije završila je 2001. godine sa odličnom ocenom.
2007. godine završila je edukaciju iz elektromioneurografije (EMNG) u KBC Bežanijska Kosa pod pokroviteljstvom Udruženja neurofiziologa Srbije.
2010. položila je subspecijalistički ispit iz reumatologije  s ocenom 10.
U organizaciji Srpskog udruženja za integrativnu medicinu i Klinike za rehabilitaciju “dr Miroslav Zotović” završila je školu akupunkture.
Oblasti medicine fizikalna medicina i rehabilitacija
Radno iskustvo Od 2000. godine je zaposlena na Institutu za reumatologiju, a od 2001. kao specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije.
Dijagnostički centar Hram
Reference Lekarska komora Srbije
Srpsko lekarsko društvo
Grad Beograd
Jezici engleski