ORL pregled

Šta je ORL pregled?

ORL pregled obavlja lekar specijalista - otorinolaringolog, koji na bezbolan i bezbedan način vrši fizički pregled uha, grla i nosa pacijenta. Cilj pregleda je postavljanje adekvatne dijagnoze, kao i praćenje ili potencijalno isključivanje prisustva bolesti ovih delova tela.

Kompletan ORL pregled obuhvata pregled lica, ušiju, nosa, grla i vrata. Ukoliko pacijent primeti gubitak sluha ili bilo koju vrstu tegoba koje mogu zahvatiti uho, grlo ili potrebno je da poseti ORL specijalistu, koji pored fizičkog pregleda može obaviti dodatne preglede, kao što je testiranje pritiska radi ispitivanja bubne opne na prisustvo tečnost (pneumatska otoskopija ili timpanometrija).

Zašto je potrebno obaviti ORL pregled?

Osim pacijenata kojima je prepisana terapija i koji se leče od oboljenja uha, grla ili nosa, otorinolaringologa treba da posete i pacijenti koji osećaju simptome, kao što su:

 • prisustvo tinitusa,
 • gubitak sluha ili zujanje u ušima,
 • osećaj zbunjenosti ili vrtoglavica,
 • uporni bol u grlu,
 • promukao glas i
 • hronično zapušen nos

Pregled je koristan za dijagnostikovanje poremećaja ovih organa koji su anatomski različiti, ali funkcionalno povezani jedan sa drugim. Ova vrsta posete se takođe može koristiti za praćenje mogućeg napredovanja trenutnih patologija i oboljenja kod pacijenata.

Kada je potrebno obaviti ORL pregled?

Ukoliko pacijent oseća neke od sledećih simptoma, potrebno je da obavi pregled otorinolaringologa, a simptomi su:

 • Hronična infekcije uha – infekcija u prostoru ispunjenom vazduhom iza bubne opne,
 • Gubitak sluha,
 • Vrtoglavica,
 • Zvonjenje u ušima,
 • Hronično zapušen nos,
 • Hronična upala grla ili tonzilitis,
 • Poteškoće u disanju ili gutanju,
 • Kvržice na vratu/uvećani limfni čvorovi,
 • Apneja u snu,
 • Paraliza lica,
 • Promene u glasu.

Priprema za ORL pregled

Priprema za ovaj pregled nije potrebna. Preporučuje se da pacijent ponese na pregled svu dokumentaciju koja prikazuje istoriju oboljenja, kao i listu svih trenutnih lekova koje pacijent možda uzima.

Kako se obavlja ORL pregled?

Na samom početku pregleda lekar specijalista će sa pacijentom razgovarati o njegovim tegobama i zatražiće detaljan opis simptoma. Pacijentu se savetuje da bude otvoren sa lekarom i što detaljnije opiše razlog posete kako bi dijagnoza bila što preciznija. Zatražiće od vas da priložite dokumentaciju o istoriji bolesti, ukoliko ista postoji i pitaće vas o načinu života, uključujući ishranu, navike pušenja, konzumaciju alkohola, fizičku aktivnost, unos lekova i slično.

Nakon toga, ORL specijalista pristupa fizičkom delu pregleda pronalazeći uzrok svih prijavljenih simptoma. Pregled se obavlja u nekoliko koraka:

 • Opipavanjem vrata kako bi se isključilo prisustvo sumnjivih otoka,
 • Pregledom usne duplje i ždrela metodom laringoskopije,
 • Pregledom bubne opne i ušnog kanala otoskopom,
 • Pregledom unutrašnjosti nosa, paranazalnih sinusa i nazofarinksa korišćenjem rinoskopa.

Ceo pregled može trajati između 30 minuta i jednog sata.

Rizici ORL pregleda

Rizici od ovog pregleda su minimalni. Pojedini pacijenti ističu da pregled može biti neprijatan. Takođe, ukoliko lekar i medicinski radnici nisu dovoljno i detaljno očistili instrumente kojima se vrši pregled, može doći do prenošenja infekcija sa jednog pacijenta na drugog.

Prednosti ORL pregleda

ORL pregled je potpuno bezbolan i neinvazivan i pruža neophodne odgovore lekaru o dešavanjima u respiratornim organima u telu pacijenta. Nakon pregleda ORL specijalista može pravilno postaviti dijagnozu i dalji tok lečenja.

 

Cenovnik pogledajte ovde.