Dr Tatjana Pavlović

Dr Tatjana Pavlović je iskusni specijalista radiologije u Beogradu koja je svoje iskustvo stekla višedecenijskim radom, učenjem, usavršavanjem u kom aktivno učestvuje i danas. Uža oblast interesovanja

Aleksandra Jarić

Dr Aleksandra Jarić je specijalista radiologije koja svoju karijeru gradi već preko 2 decenije u oblasti ispitivanja dojki i utvrđivanja prisustva tumora, cisti, benignih i malignih promena na dojci. Kako bi pratila

Magnetna rezonanca karlice

Šta je magnetna rezonanca? Magnetna rezonanca (MRI) koristi veliki magnet i radio talase za pregled organa i struktura unutar našeg tela. Zdravstveni radnici koriste magnetnu rezonancu za dijagnozu različitih

Dr Milena Radičević

Milena Radičević je doktor koji je nakon završenog Medicinskog fakulteta pronašla interesovanje, ljubav i želju za napredovanjem u sferi radiologije koju je zatim i specijalizirala. Veoma predano

Dr Dragana Živković

Doktor medicine Dragana Živković je specijalizant završne godine specijalističkih studija iz oblasti radiologije. Veoma predan student koji detaljno radi na svom obrazovanju i stručnom usavršavanju

Dr Snežana Jovanović

Dr Snežana Jovanović je iskusan specijalista radiologije iz Beograda. Svoja znanja je sticala na Univerzitetu u Beogradu i danas se bavi dijagnostikom različitih oboljenja na multislajsnom skeneru i magnetnoj

Dr Gradimir Dragutinović

Dr Gradimir Dragutinović je viši naučni saradnik, specijalista radiolog, radioterapeut i neuroradiolog iz Beograda. Svoj radni vek i radiološku praksu primenjuje još od 1977. godine od kada

Dr Vera Vasiljević Vučković

Dr Vera Vasiljević Vučković je iskusni lekar u oblasti radiologije koja posvećeno i predano pristupa svojim radnim zadacima i detaljnim pregledima pacijenata još od 1981. godine kada je započela svoju radnu

Dinka Boronka

Dr Dinka Boronka je jedan od naših najvećih stručnjaka u oblasti radiologije koja je predana ovom poslu i pomenutoj oblasti medicine već 36 godina. Za sve to vreme je pomogla u lečenju brojnih pacijenata

Dr Biljana Kostić

Biljana Kostić je radiolog sa dugogodišnjim iskustvom u  dijagnostici i praćenju  akutnih i  hroničnih bolesti  u internističkim i svim hirurškim  granama medicine i u onkološkoj