Cenovnik - ultrazvučna dijagnostika

  ULTRAZVUK CENE CENE Ultrazvučni pregled abdomena/dojke/štitne žlezde 3.950 Ultrazvučni pregled mekih tkiva i zglobova 3.950 Ultrazvučni pregled

Cenovnik - ostalo

AKCIJE I PAKETI CENE Specijalistički pregled kardiologa - kardiološki pregled 2990 Specijalistički pregled kardiologa - EHO srca i kardiološki pregled 4990 Specijalistički

Magnetna rezonanca dojke

Magnetna rezonanca dojke je jedan od krucijalnih pregleda u sferi radiologije i izuzetno je koristan kao dopunski pregled prilikom detaljnijih ispitivanja primećenih promena na dojci nakon ultrazvučnog pregleda ili mamografije.

Postcovid sindrom

Postcovid sindrom je termin sa kojim se medicinski svet globalno, pa tako i u našoj zemlji, sve češće susreće. Postcovid ili takozvani “produženi” Covid (“post-acute sequalae of SARS-COV-2

Elektromioneurografija

Elektromioneurografija je dijagnostički pregled koji pripada oblasti neurologije i važi za jednu od najadekvatnijih metoda za ispitivanje funkcije nerava i mišića. Sprovodi se nakon detaljne anamneze i kliničkog (neurološkog)

MR dojke

Razlike između ultrazvuka dojke, magnetne rezonance MR dojke i mamografije? Ultrazvuk dojke, magnetna rezonanca dojke, kao i mamografija su preporuka apsolutno svih lekara. Redovni pregledi, koje se praktikuju barem jednom

Pulmologija i bolesti pluća

Pulmologija je grana savremene medicine u čijem fokusu je otkrivanje i lečenje bolesti pluća i ostalih organa za disanje. Respiratorna medicina se razvila zbog potrebe lečenja bolesti pluća koje su najčešće izazvane

CT grudnog koša

CT skener predstavlja jednu od najefikasnijih dijagnostičkih metoda u otkrivanju upale pluća nastale usled oboljevanja od virusa Covid-19. CT skener generalno ima veoma široku i važnu primenu za snimanje različitih

Rendgen snimanje pluća zbog upale pluća prouzrokovane virusom Kovid-19

Rendgen pluća odnosno radiografija pluća je dijagnostika koja se već godinama i decenijama uveliko primenjuje u sferi otkrivanja brojnih oboljenja koja prouzrokuju zapaljenja pluća zbog projave hroničnog bronhitisa i astme,

Šta je magnetna rezonanca? MR dijagnostika

Šta je  magnetna rezonanca? MR dijagnostika Magnetna rezonanca (odnosno magnetna rezonantna tomografija (MRT) ili pod engleskim nazivom Magnetic Resonance Imaging - MRI), je efikasna, veoma laka, a ujedno precizna