CT skener kičme

Šta je CT skeniranje kičme? CT skener kičme predstavlja neinvazivnu metodu kojom se stvaraju slike kičme iz različitih uglova. Često se uz ovaj pregled vrši I CT skeniranje vratne kičme - deo kičme koji se

CT skener abdomena

Šta je CT? Kompjuterska tomografija, poznatija pod skraćenicom CT skeniranje je specijalizovana dijagnostička metoda koja uz pomoć X zraka pokazuje veoma precizne prikaze mekih tkiva, krvnih sudova I kostiju pregledanog

CT skener glave

Šta je CT skener? Medicinski svet već decenijama uspešno koristi kompjutersku tomografiju, poznatu kao CT skeniranje, prilikom pregleda struktura unutar ljudskog tela. CT skeniranje koristi rendgenske zrake

Magnetna rezonanca kolena

Šta je magnetna rezonanca? Magnetna rezonanca je procedura u kojoj se radio talasi i moćni magnet povezani sa računarom koriste za kreiranje detaljnih slika područja unutar tela i ovakva vizualizacija je od izuzetnog

Dr Tatjana Pavlović

Dr Tatjana Pavlović je iskusni specijalista radiologije u Beogradu koja je svoje iskustvo stekla višedecenijskim radom, učenjem, usavršavanjem u kom aktivno učestvuje i danas. Uža oblast interesovanja

Aleksandra Jarić

Dr Aleksandra Jarić je specijalista radiologije koja svoju karijeru gradi već preko 2 decenije u oblasti ispitivanja dojki i utvrđivanja prisustva tumora, cisti, benignih i malignih promena na dojci. Kako bi pratila

Magnetna rezonanca karlice

Šta je magnetna rezonanca? Magnetna rezonanca (MRI) koristi veliki magnet i radio talase za pregled organa i struktura unutar našeg tela. Zdravstveni radnici koriste magnetnu rezonancu za dijagnozu različitih

Dr Milena Radičević

Milena Radičević je doktor koji je nakon završenog Medicinskog fakulteta pronašla interesovanje, ljubav i želju za napredovanjem u sferi radiologije koju je zatim i specijalizirala. Veoma predano

Dr Dragana Živković

Doktor medicine Dragana Živković je specijalizant završne godine specijalističkih studija iz oblasti radiologije. Veoma predan student koji detaljno radi na svom obrazovanju i stručnom usavršavanju

Dr Snežana Jovanović

Dr Snežana Jovanović je iskusan specijalista radiologije iz Beograda. Svoja znanja je sticala na Univerzitetu u Beogradu i danas se bavi dijagnostikom različitih oboljenja na multislajsnom skeneru i magnetnoj