Pregled fizijatra

Šta je pregled fizijatra? Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, fizijatar, se bavi dijagnostikom i lečenjem bolesti koštano-zglobnog i neuromusklularnog sistema, kao i prevencijom ovih bolesti. U

Dr Biljana Stojić

Dr Biljana Stojić, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije se bavi dijagnostikom i lečenjem degenerativnog (zglobnog i vanzglobnog reumatizma), osteoporoze i zapaljenskog reumatizma (reumatoidni artritis,

Fizijatrija

Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije (fizijatar) se bavi dijagnostikom i lečenjem bolesti koštano-zglobnog i neuromusklularnog sistema, kao i prevencijom ovih bolesti. Prilikom dolaska kod fizijatra, nakon

Ultrazvuk abdomena

Šta je ultrazvuk abdomena? Ultrazvuk je neinvazivna metoda koja uz pomoć talasa visoke frekvencije snima slike unutrašnjosti tela u realnom vremenu. Ultrazvuk prikazuje strukturu unutrašnjih organa,

Ultrazvuk mekih tkiva

Šta je ultrazvuk mekih tkiva? Ultrazvučni pregled mekog tkiva je bezbolna I neinvazivna procedura koja uz pomoć zvučnih talasa vrši procenu kvržica, izbočina ili masa u mekim tkivima na različitim delovima

Ultrazvuk srca

Šta je ultrazvuk srca? Ultrazvuk srca (EHO ili ehokardiografija) je vrsta pregleda koja koristi zvučne talase za proizvodnju trnutnih slika vašeg srca, koje se nazivaju ehokardiogram. Ovaj pregled omogućava

Ultrazvuk male karlice

Šta je ultrazvuk male karlice? Ultrazvuk male karlice je bezbolna i bezbedna vrsta pregleda koja uz pomoć zvučnih talasa visoke frekvencije stvara slike i snimke unutrašnjosti snimane regije. Koristan

Ultrazvuk štitaste žlezde

Šta je ultrazvuk štitaste žlezde? Ultrazvučno snimanje je neinvazivna i bezbolna procedura, koja zvučnim talasima stvara slike I snimke unutrašnjosti tela pacijenta. Lekari koriste ovu vrstu pregleda

ORL pregled

Šta je ORL pregled? ORL pregled obavlja lekar specijalista - otorinolaringolog, koji na bezbolan i bezbedan način vrši fizički pregled uha, grla i nosa pacijenta. Cilj pregleda je postavljanje adekvatne dijagnoze,

Audiometrija

Šta je audiometrija? Audiometrijska evaluacija je bezbolan, neinvazivan test sluha koji meri sposobnost osobe da čuje različite zvukove, visinu tona ili frekvencije. Pacijenti koji imaju tumor u ili oko uha mogu