Dr Gradimir Dragutinović

Dr Gradimir Dragutinović je viši naučni saradnik, specijalista radiolog, radioterapeut i neuroradiolog iz Beograda. Svoj radni vek i radiološku praksu primenjuje još od 1977. godine od kada leči i pomaže brojnim pacijentima širom Srbije. Dr Dragutinović je jedan od utemeljivača i zaslužnih lekara za formiranje Centra za magnetnu rezonancu u SFRJ u okviru Univerzitetskog kliničkog centra Srbije (1989. godine). Od 1991. godine dr Dragutinović stiče zvanje Primarijusa. Takođe, dr Dragutinović je osnivač Prvog privatnog Centra za magnetnu rezonanciju u Beogradu i to Dijagnostički centar „Hram“, i druge centre:
D.C. „Zemun“,D.C. „Eurodijagnostika“ , D.C. Ćuprija, D.C. „Arar“ Banja Luka („Repuka Srpska“), D.C. „Zrenjanin“ i u A.P. Vojvodini i D.C. „Eurodijagnostika“ u Novom Pazaru, D.C. „Eurodagnostika“ Niš.
Obrazovanje Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, završen 1975. godine.
Specijalistički ispit položen na Vojnomedicinskoj akademiji 1982. godine.
Specijalizacija Specijalista u oblasti radiologija
Oblasti medicine Radiologija
Radno iskustvo Klinički centar Srbije (od 1977. godine)
Predavač na Katedrama Medicinskog  fakulteta  nastave  za  posle diplomce  i  studente (od 1991. godine)
Ass. Profesor (Docent) u okviru Katedre za radiologiju i radioterapiju Medicinskog fakulteta u Beogradu (2000-2002. godina)
Stalni profesor u Višoj medicinskoj školi u Ćupriji (2000-2006. godina)
Profesor  na  prvoj  privatnoj  Visokoj strukovnoj medicinskoj školi „Milutin Milanković“ u Beogradu (2008-2010. godina)
  Preko 250 edukativnih stručnih radova prezentovanih u domaćim i inostranim časopisima
  Autor monografije "Adenomi hipofize" i više poglavlja u udžbenicima Medicinskog fakulteta u Beogradu.
Reference Autor je prve radiološke knjige sa saradnicima  “MRI IN DIAGNOSTICS CEREBROVASCULAR DISEASE” koji je objavio  ̈Thieme ̈ -Roma, Stuttgard, New York 2001. god.
Član Komisija za ocenu magistarskih i doktorskih teza i saradnik u više naučnih projekata.
Dobitnik mnogih Zahvalnica, Povelja, Dipoloma za višegodišnji uspešan rad.
Član Komisija za procenu zdravstvenih tehnologija Ministarsta zdravlja Srbije.
Član savetodavne komisije RFZO i Veća za koričćenje zdravstvene zaštite u inostranstvu.
Stručni konsultant Dijagnostičkih centara „Hram“ , „Eurodijagnnostika“ Beograd , Niš i Novi Pazar i Pirot.
Predsednik Skupšite lekarske komore Beograd.
Član Saveta Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
Ustanove u kojima radi Dijagnostički centar Hram
Zaposlen i radi kao Savetnik Generalnog direktora KC Srbije.
Grad Beograd
Jezici engleski