Dr Biljana Kostić

Biljana Kostić je radiolog sa dugogodišnjim iskustvom u  dijagnostici i praćenju  akutnih i  hroničnih bolesti  u internističkim i svim hirurškim  granama medicine i u onkološkoj patologiji.
Znanje i  veliko profesionalno iskustvo kliničkog radiologa dr Kostić je sticala  baveći se  dijagnostikom  urgentnih stanja u  medicini.  
Dugo  je angažovana u privatnoj lekarskoj praksi  te je upoznata  sa svim specifičnostima  rada u ovom  segmentu  zdravstvenog sistema.
Učesnik  je brojnih domaćih i medjunarodnih  stručnih  skupova i  kongresa.
Obrazovanje Medinciski fakultet Univerziteta u Beogradu, završen 1983. godine.
Specijalistički ispit položen u Kliničkom centru Srbije (položen sa odličnom ocenom)
Specijalizacija Specijalista u oblasti radiologija
patologija digestivnog trakta, toraxa, abdomena karlice, osteo-muskulatornog sistema na CT, UZ i MR
Oblasti medicine Radiologija
Radno iskustvo Medicinski centar Smederevo
Kliničko-bolnički centar Zemun
Institut za onkologiju i radiologiju
Klinički centar Srbije
Dijagnostički centar Hram
Reference Srpsko lekarsko društvo
Ustanove u kojima radi Dijagnostički centar Hram
Grad Beograd
Jezici engleski