Aleksandra Jarić

Dr Aleksandra Jarić je specijalista radiologije koja svoju karijeru gradi već preko 2 decenije u oblasti ispitivanja dojki i utvrđivanja prisustva tumora, cisti, benignih i malignih promena na dojci. Kako bi pratila zdravlje žena intenzivno se bavi dijagnostikom i invazivnom dijagnostikom dojki, biopsijom dojki pod kontrolom ultrazvuka, stereoetaksičnom perkutanom biopsijom pod kontrolom mamografije, magnetnom rezonancom.
Obrazovanje Osnovne akademske studije - Medicinski fakultet u Beogradu
Doktorske studije iz oblasti onkologije - završna godina
Specijalizacija Specijalističke studije u oblasti radiologija Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
Oblasti medicine Radiologija
Radno iskustvo Institut za onkologiju i radiologiju Srbije
Dijagnostički centar Hram
Reference Srpsko lekarsko društvo
Ustanove u kojima radi Dijagnostički centar Hram
Grad Beograd
Jezici engleski
francuski