Red.broj OPIS DIJAGNOSTIČKE PROCEDURE Cena u dinarima
1. AST 100
2. ALT 100
3. Gama GT 100
4. Alkalna fosfataza 100
5. Leukocitna alkalna fosfataza 3.500
6. CK NAC – kreatin kinaza 200
7. LDH 130
8. LDH izoenzimi 5.076
9. Alfa amilaza 190
10. Pankreasna amilaza 400
11. Makro amilaza 1800
12. Pankreasna elastaza 1 u fecesu 4.100
13. Pankreasna elastaza 1 5.400
14. Kisela fosfataza 180
15. Prostatična kisela fosfataza 180
16. Lipaza 400
17. Holinesteraza 400
18. Hitotriozidaza 6.500
19. Thiopurin-S-Methyltransferase 4.200
20. Arilsulfataza A 3.700

 

Uslovi plaćanja :

Kod nas možete plaćati sledećim karticama: 

Plaćanje čekovima građana:

Nudimo mogućnost odloženog plaćanja čekovima građana do 3 mesečne rate bez kamate.