Rendgen kičme

Šta je RTG kičme?

Rendgenski snimci kičme su zapravo slike kičme koje se stvaraju sa ciljem da se pronađu povrede ili bolesti koje utiču na diskove ili zglobove u vašoj kičmi. Ovi problemi mogu uključivati prelome kičme, infekcije, dislokacije, tumore, koštane ostruge ili bolest diska.

Rendgen RTG kičme se takođe radi da bi se utvrdila skolioza ili defekti kičme.

Kičma je podeljena na četiri dela te shodno tome postoje četiri uobičajena tipa rendgenskih zraka kičme:

- Rendgenski snimak vratne kičme: Snima 7 vratnih (cervikalnih) kostiju.

- Rendgen torakalne kičme: Snima 12 grudnih (grudnih) kostiju.

- Rendgen lumbosakralne kičme: Snima 5 kostiju donjeg dela leđa (lumbalni pršljenovi) i pogled na 5 spojenih kostiju na dnu kičme (sacrum).

- Rendgenski snimak sakruma/kokciksa: Potrebno je detaljan prikaz 5 spojenih kostiju na dnu kičme (sacrum) i 4 male kosti repne kosti (coccik).

Zašto se obavlja RTG kičme?

Rendgen kičme se obavlja radi:

- Pronalaženja uzrka stalnog bola, utrnulosti ili slabosti.

- Provere da li je prisutan artritis zglobova između pršljenova i sloma (degeneracije) diskova između kičmenih kostiju.

- Utvrđivanja povrede kičme, kao što su prelomi ili dislokacije.

- Provere kičme da li postoje efekti drugih problema, kao što su infekcije, tumori ili koštane mamze.

- Provere abnormalnih krivina kičme, kao što je skolioza, kod dece ili mladih odraslih.

- Provere promene na kičmi nakon operacije kičme.

Priprema za RTG pregled kičme

Posebna priprema od pacijenta se ne očekuje ukoliko vas u izvesne detalje ne uputi sam lekar. Od pacijenta se zahteva da sa sobom na pregled ponese svu do tada prikupljenu dokumentaciju koja govori o istoriji razvitka izvesne bolesti ili nestanka povrede. Takođe, kako bi sam snimak bio što kvalitetniji i slike što bistrije pacijent je potrebno da sarađuje sa tehničarem koji obavlja pregled.

Moraćete da uklonite sav nakit koji može da smeta rendgenskoj slici. Možda ćete morati da skinete deo odeće, u zavisnosti od toga koja oblast se ispituje. Dobićete platnenu ili papirnu haljinu koju ćete koristiti tokom testa. Možda će vam biti dozvoljeno da nosite donji veš ako ne ometa test.

Kako se obavlja RTG pregled kičme?

Tokom rendgenskog testa, pacijent leži na rendgenskom stolu. Ako se rendgenski snimak pravi zbog moguće ozbiljne povrede vašeg vrata, leđa ili nekog drugo dela kičme, radiolog će pogledati prve rendgenske slike pre nego što snimi druge. Ovo se radi kako bi se sprečilo nanošenje dodatnih povreda. Ako imate protezu za vrat (cervikalni okovratnik), mogu se napraviti rendgenski snimci i uraditi fizički pregled da bi se videlo da li se proteza može skinuti bez povrede kičme.

Obično se tokom jednog snimanja pravi 3 do 5 rendgenskih snimaka.

Rendgen kičme obično traje oko 15 minuta. Nakon obavljenog snimanja sačekaćete oko 5 minuta dok se rendgenski snimci ne obrade, a onda i zaključi da li je potrebno napraviti još dodatnih analiza.

Tokom snimanja pacijent ne oseća nikakav bol od samog rendgenskog snimka. Možda ćete otkriti da su položaji koje morate da držite neprijatni ili bolni, a ovo je verovatno ukoliko ste na snimanje došli sa izvesnom povredom.

Rizici tokom RTG snimanja kičme

Uvek postoji mala šansa za oštećenje ćelija ili tkiva usled zračenja, uključujući niske nivoe zračenja koji se koriste za ovaj test, ali šansa za oštećenje od rendgenskih zraka je izuzetno mala i to nije razlog za izbegavanje testa.

Ako vam je potreban rendgenski snimak tokom trudnoće, olovna kecelja će vam biti stavljena na stomak kako biste zaštitili bebu od izlaganja zračenju rendgenskih zraka. Šansa za štetu je obično veoma mala u poređenju sa koristima testa.

Prednosti snimanja kičme rendgenom

RTG kičme je potpuno neinvazivna procedura.

- RTG kičme traje veoma kratko, a lekarima pruža važne informacije na osnovu kojih mogu odrediti pravilnu terapiju i dalji tok lečenja.

- RTG kičme je revolucija u medicini na osnovu koje je moguće sagledati šta se zapravo dešava unutar tela pacijenta, a bez potrebe za hirurškim otvaranjem i intervencijama.

 

Cenovnik pogledajte ovde.