Radiološka dijagnostika

Mogućnost plaćanja u više mesečnih rata. Kontakt telefoni: 011 3441500, 011 3441886, 063 351 431 Radno vreme: Radnim danom: 07,00-19,00 časova Subotom: 07,00-14,00 časova U Beogradu, maj 2016 g. Direktor

Magnetna rezonanca

Magnetna rezonanca - aparat za magnentu rezonanciju „symphony“ 1,5 tesla Siemens. Najbolji uređaj za magnentu rezonanciju sa najnovijim softverskim rešenjima na Balkanu i optimalnim magnetnim poljem