Dr Danica Lisulov

Dr Sci medicine Danica Lisulov - naš eminentni kardiolog

Ultrazvuk mekih tkiva

Šta je ultrazvuk mekih tkiva? Ultrazvučni pregled mekog tkiva je bezbolna I neinvazivna procedura koja uz pomoć zvučnih talasa vrši procenu kvržica, izbočina ili masa u mekim tkivima na različitim delovima

Ultrazvuk male karlice

Šta je ultrazvuk male karlice? Ultrazvuk male karlice je bezbolna i bezbedna vrsta pregleda koja uz pomoć zvučnih talasa visoke frekvencije stvara slike i snimke unutrašnjosti snimane regije. Koristan

Ultrazvuk štitaste žlezde

Šta je ultrazvuk štitaste žlezde? Ultrazvučno snimanje je neinvazivna i bezbolna procedura, koja zvučnim talasima stvara slike I snimke unutrašnjosti tela pacijenta. Lekari koriste ovu vrstu pregleda

Ultrazvuk abdomena

Šta je ultrazvuk abdomena? Ultrazvuk je neinvazivna metoda koja uz pomoć talasa visoke frekvencije snima slike unutrašnjosti tela u realnom vremenu. Ultrazvuk prikazuje strukturu unutrašnjih organa,

CT skener karlice

Šta je CT skeniranje? CT skeniranje (kompjuterska tomografija) je neinvazivna metoda koja rendgenskim zracima pravi detaljne slike unutrašnjosti vašeg tela. Lekarima ovaj pregled pruža informacije

CT skener zglobova

Šta je CT skeniranje zglobova? CT skeniranje zglobova predstavlja vizualizaciju zglobova višestrukim rendgenskim snimcima iz različitih horizontalnih i vertikalnih uglova. Ove slike se kompjuterski obrađuju

CT skener kičme

Šta je CT skeniranje kičme? CT skener kičme predstavlja neinvazivnu metodu kojom se stvaraju slike kičme iz različitih uglova. Često se uz ovaj pregled vrši I CT skeniranje vratne kičme - deo kičme koji se

CT skener abdomena

Šta je CT? Kompjuterska tomografija, poznatija pod skraćenicom CT skeniranje je specijalizovana dijagnostička metoda koja uz pomoć X zraka pokazuje veoma precizne prikaze mekih tkiva, krvnih sudova I kostiju pregledanog

CT skener glave

Šta je CT skener? Medicinski svet već decenijama uspešno koristi kompjutersku tomografiju, poznatu kao CT skeniranje, prilikom pregleda struktura unutar ljudskog tela. CT skeniranje koristi rendgenske zrake