Radiološka dijagnostika

Mogućnost plaćanja u više mesečnih rata. Kontakt telefoni: 011 3441500, 011 3441886, 063 351 431 Radno vreme: Radnim danom: 07,00-19,00 časova Subotom: 07,00-14,00 časova U Beogradu, maj 2016 g. Direktor

Biohemija

Red.broj OPIS DIJAGNOSTIČKE PROCEDURE Cena u dinarima 1. Kreatin 100 2. Urea 100 3. Bilirubin direktan 100 4. Bilirubin ukupan 100 5. Mokraćna

Tumor markeri

Red.broj OPIS DIJAGNOSTIČKE PROCEDURE Cena u dinarima 1. AFP (jetra, testisi) 800 2. PLAP – placentalna alkalna fosfataza (testisi) 5.200 3. CEA

Anemija

Red.broj OPIS DIJAGNOSTIČKE PROCEDURE Cena u dinarima 1. Gvožđe 140 2. UIBC 140 3. TIBC 140 4. Transferin 400 5. Saturacija

Vitamini

Red.broj OPIS DIJAGNOSTIČKE PROCEDURE Cena u dinarima 1. Vitamin A 5.400 2. Vitamin B1 5.400 3. Vitamin B2 5.400 4. Vitamin B3 12.500 5. Vitamin

Genetske analize

Red.broj OPIS DIJAGNOSTIČKE PROCEDURE Cena u dinarima 1. Kariotip iz periferne krvi 8.000 2. Kariotip iz plodove vode (Amniocenteza) 15.000 3. Kariotip

Lekovi u krvi

Red.broj OPIS DIJAGNOSTIČKE PROCEDURE Cena u dinarima 1. Amiodaron 3.000 2. Bromazepam (HPLC) 12.500 3. Deksametazon (HPLC) 12.500 4. Diazepam

Hormoni

Red.broj OPIS DIJAGNOSTIČKE PROCEDURE Cena u dinarima   TIREOIDNI   1. T3 470 2. FT3 550 3. T4 470 4. FT4 550 5. TSH

Lipidni status

Red.broj OPIS DIJAGNOSTIČKE PROCEDURE Cena u dinarima 1. Lipidni status 520 2. Holesterol, ukupan 130 3. HDL holesterol 130 4. LDL

Enzimi

Red.broj OPIS DIJAGNOSTIČKE PROCEDURE Cena u dinarima 1. AST 100 2. ALT 100 3. Gama GT 100 4. Alkalna fosfataza 100 5. Leukocitna