Edukacija i obuka za lekare specijaliste i specijalizante radiologije

Edukacija i obuka za lekare specijaliste i specijalizante radiologije. Dijagnostički centar Hram nosilac je brojnih akreditovanih programa za obuku i trening lekara iz oblasti radiologije u okviru kontinuirane medicinske