Kompletan skrining zdravlja

Cena 26.160 dinara  Kompletna krvna slika sa biohemijom (broj eritrocita, leukocita, trombocita, hematokrit, hemoglobin, leukocitarna formula, glukoza, trigliceridi, ukupan holesterol, HDL, LDL, enzimijetre

Lipidni status

Red.broj OPIS DIJAGNOSTIČKE PROCEDURE Cena u dinarima 1. Lipidni status 520 2. Holesterol, ukupan 130 3. HDL holesterol 130 4. LDL