Holter EKG-a i holter pritiska

Šta je holter monitoring?

Holter je mali medicinski uređaj na baterije koji meri aktivnost vašeg srca, njegovu brzinu i ritam. Lekar će vas uputiti da nosite holter kada su mu potrebne informacije o tome kako vaše srce funkcioniše. Holter je preciznija vrsta monitoringa i daje detaljnije informacije u odnosu na rutinski elektrokardiogram (EKG).

Holter monitoring je kontinuirani test koji beleži otkucaje i ritam vašeg srca tokom 24 sata. Holter uređaj je potrebno nositi 24 do 48 sati, dok obavljate svoju uobičajenu dnevnu rutinu. Ovaj uređaj ima elektrode i električne vodove kao i običan EKG. Može da zabeleži ne samo brzinu i ritam vašeg srca, već i bolove u grudima ili simptome nepravilnog otkucaja srca, kao i aritmije.

Upotreba holter monitora

EKG je medicinski test koji se koristi za merenje vašeg otkucaja srca i ritma. Takođe se koristi za pronalaženje drugih abnormalnosti koje mogu uticati na normalnu funkciju srca. Tokom EKG-a, elektrode se postavljaju na grudi da bi se proverio ritam vašeg srca.

Abnormalni srčani ritmovi i drugi tipovi srčanih simptoma se mogu pojavljivati često, međutim mogu nastajati duže pauze između ponavljanja. Kako bi se ovi događaji zabeležili, potrebno je prati rad srca tokom dužeg vremenskog perioda. Holter monitor omogućava vašem lekaru da vidi kako vaše srce funkcioniše na duži rok. Snimci koje je napravio monitor pomažu lekaru da utvrdi da li vaše srce dobija dovoljno kiseonika ili da li su električni impulsi u srcu odloženi ili prerani. Ovi nepravilni impulsi se mogu nazvati aritmijama ili abnormalnim srčanim ritmom.

Ukoliko već lečite postojeće srčane probleme, nošenje monitora može pomoći vašem lekaru da utvrdi da li vaš lek deluje ili je potrebna izmena terapije. Takođe mu može pomoći da vidi zašto imate druge simptome nepravilnog otkucaja srca, kao što su vrtoglavica, nesvestica ili osećaj da vam srce kuca ili preskače.

Vrste holter monitoringa

Holter pritiska

Holter aparat za merenje krvnog pritiska pacijent nosi dvadeset četiri sata, tokom kojih uređaj beleži promene krvnog pritiska. Ovaj test procenjuje nivo krvnog pritiska pacijenta tokom 24 sata, u normalnom okruženju i aktivnostima pacijenta van ordinacije.

Neophodno je obaviti ispitivanje u slučaju povišenog krvnog pritiska, kako bi se isključila ili potvrdila dijagnoza hipertenzije i procenili ishodi lečenja rano dijagnostikovane hipertenzije.

Tokom testa, manžetna za krvni pritisak biće pričvršćena na nadlakticu, a monitor je pričvršćen za kuk pacijenta. Obično, aparat beleži krvni pritisak na svakih 30 minuta tokom dana i na svaka 2 sata tokom noći. Automatsko naduvavanje manžetne može izazvati neprijatan osećaj pritiska kod pacijenata sa posebno visokim krvnim pritiskom.

Nije preporučljivo praviti grube pokrete rukom koja za koju je zakačena manžetna, kao i spavati ili vlažiti ruku.

Holter EKG-a

Takođe poznat kao ambulantni EKG ili EKG monitor, holter monitor kontinuirano beleži EKG vašeg srca tokom 24 do 48 sati. Od lekara ćete dobiti uputstvo o vođenju dnevnika svojih aktivnosti, kako biste mu pomogli da identifikuje uzrok vaših simptoma. Elektrode pričvršćene na grudi beleže informacije na prenosivom monitoru koji radi na baterije koji možete da nosite u džepu, na pojasu ili na ramenu.

Priprema za testiranje holter monitorom

Holter monitor držite suvim kako biste bili sigurni da pravilno funkcioniše. Okupajte se ili istuširajte pre zakazanog termina, nemojte nanositi nikakve losione ili kreme. Izbegavajte aktivnosti koje mogu dovesti do pokvašenja monitora.

Kako funkcioniše holter monitoring?

Holter monitor je mali aparat za koji je priključen nekoliko vodova ili žica. Vodovi se povezuju sa elektrodama koje se postavljaju na kožu grudi pomoću gela. Metalne elektrode sprovode aktivnost vašeg srca kroz žice i u holter monitor, koji beleži podatke.

Oko vrata nosite malu torbicu koja drži sam monitor. Važno je da monitor držite blizu tela tokom perioda testiranja kako biste bili sigurni da su očitavanja tačna. Lekar će vam pokazati kako da ponovo pričvrstite elektrode ako se olabave ili otpadnu tokom perioda testiranja. Takođe, uputiće vas kako da se brinete o svom monitoru i šta ne treba da radite dok ga nosite. Važno je da izbegavate kupanje, tuširanje i plivanje dok nosite monitor.

Važno je da, tokom 24 časa nošenja holtera učestvujete u vašim normalnim aktivnostima. Od lekara ćete dobiti dnevnik u kom je potrebno da beležite svoje aktivnosti, što pomaže vašem lekaru da utvrdi da li su promene u srčanoj aktivnosti povezane sa vašim ponašanjem i pokretima.

Magnetna i električna polja mogu ometati funkciju holter monitora, zato izbegavajte područja visokog napona dok nosite monitor.

U slučaju da dođe do pogrešnih očitavanja ili lažnih pozitivnih rezultata, testiranje holter monitorom će možda morati da se ponovi.

Rizici holter monitoringa

Samo nošenje holter monitora ne nosi nikakve rizike. Međutim, traka ili lepkovi koji pričvršćuju elektrode za vašu kožu mogu izazvati blagu iritaciju kože kod nekih ljudi. Obavezno obavestite tehničara koji pričvršćuje vaš monitor ako ste alergični na trake ili lepkove.

24-časovno holter testiranje je bezbolno. Međutim, obavezno zabeležite bol u grudima, ubrzan rad srca ili druge srčane simptome koje imate tokom perioda testiranja.

Prednosti holter monitoringa

  • Holter monitor omogućava vašem lekaru da vidi kako vaše srce funkcioniše na duži rok.
  • Snimci koje je napravio monitor pomažu lekaru da utvrdi zdravlje vašeg srca, kao i potencijane abnormalnosti ili oboljenja.
  • Posebno je koristan u otkrivanju abnormalnih srčanih ritmova koji su bezbolni, nepoznati i asimptomatski.
  • Nošenje holter monitora je bezbolno i jedan je od najboljih načina da se identifikuju potencijalni problemi sa srcem.

Razumevanje rezultata holter monitoringa

Nakon što prođe preporučeni vremenski period monitoringa, potrebno je da se vratite u ordinaciju svog lekara kako bi vam uklonio holter monitor. Lekar će pročitati vaš dnevnik aktivnosti i analizirati rezultate monitoringa – u zavisnosti od rezultata testa, možda ćete morati da se podvrgnete daljem testiranju pre postavljanja dijagnoze.

Holter testiranje može otkriti da vaš lek ne deluje ili da je potrebno promeniti dozu ukoliko koristite određenu terapiju.

 

Cenovnik pogledajte ovde.